اجرای انواع آب‌بندی (Apply of Waterproofing)

در بسیاری از پروژه‌های عمرانی؛ كارفرما تمایل دارد كه تامین مواد آب‌بندی و اجرای آن از طریق یك شركت انجام شود تا در خصوص تضمین كار؛ مشكلی به وجود نیاید.
جهت پاسخگویی به این نیاز، “شركت آریا بتن ارگ (آبا)” علاوه بر تامین مواد آب‌بندی بتن؛ در صورت تمایل كارفرما، می‌تواند به عنوان تامین كننده و مجری (Supply & Apply) كل عملیات آب‌بندی را طراحی، تامین، اجرا و ضمانت نماید.
روش آب‌بندی مورد نیاز برای هر پروژه، پس از بازدید كارشناسان این شركت به صورت اختصاصی؛ طراحی و ارائه شده و پس از تصویب كارفرمای محترم، اجرا می‌گردد.

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین سفارش محصول بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

کلیک کنید