مواد ترميم كننده بتن (Concrete Repairs)

در صورت استفاده از افزودنی‌های مناسب در هنگام اجرای كارهای بتنی، معمولا از بروز اشكال در سطح ظاهری و نیز مقاومت بتن؛ جلوگیری می‌شود. با وجود این، در بسیاری از سازه‌های بتنی به دلیل عدم برخورداری از طرح اختلاط مناسب و عدم استفاده صحیح از مواد افزودنی، ایراداتی در سطح بتن؛ به وجود می‌آید مانند كرمو‌شدگی (Honeycombing) و در موارد دیگر، اشتباه در هندسه مقطع سازه‌ای شامل ابعاد و آرایش آرماتور؛ موجب ضعف در سازه می‌گردد.

“شركت آریا بتن ارگ (آبا)” مواد ترمیمی لازم برای بر طرف نمودن معایب فوق را با برندهای زیر ارائه می‌دهد:

  1. ConFix: ملات‌های ترمیمی یك جزیی و دو جزیی آماده به مصرف؛ برای ضخامت‌های گوناگون.
  2. ConBond: چسب‌های بتن؛ جهت افزایش چسبندگی ملات ترمیمی به سطح بتن و یا استفاده در تركیب ملات ترمیمی ساخته شده در محل كار.

علاوه بر موارد فوق، انواع چسب آنكوراژ (Anchorage) (جهت كاشت آرماتور) با برندهای زیر نیز توسط “شركت آریا بتن ارگ (آبا)”؛ قابل عرضه می‌باشد:
K-A-L-M و SEL و ….

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین سفارش محصول بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

کلیک کنید

تصاویر پروژه های مرتبط